Bröst Koranen Online Gratis Pictures

Koranen Online Gratis

Koranen Online Gratis

Koranen Online Gratis

Koranen Online Gratis

Koranen Online Gratis

Porr +20 Free Korean Learning Books [PDF] | kingroot.wiki Pictures

Här nere finner du dessa. Al-Fatihah Ingressen. Al-Baqarah Kon. Al 'Imran 'Imrans ätt. An-Nisa' Kvinnor. Al-Ma'idah Den himmelska måltiden. Al-An'am Boskap. Al-A'raf Urskillning. Al-Anfal Krigsbyte. At-Tawbah Ånger. Yunus Jona. Hud Hud. Yusuf Josef. Ar-Ra'd Åskan. Ibrahim Abraham. Al-Hidjr Al-Hidjr. An-Nahl Biet. Al-Isra' Den nattliga resan. Al-Kahf Grottan. Maryam Koranen Online Gratis.

Ta Ha Ta Ha. Al-Anbiya' Profeterna. Al-Hadjdj Vallfärden. Al-Mu'minun De troende. An-Nur Koranen Online Gratis. Al-Furqan Måttstocken. Ash-Shu'ara' Poeterna. An-Naml Myrorna. Al-Qasas Berättelsen. Al-'Ankabut Spindeln. Ar-Rum Bysantinerna. Luqman Luqman. As-Sadjdah De faller ned i tillbedjan. Al-Ahzab De sammansvurna. Koranen Online Gratis Saba. Fatir Himlarnas och jordens skapare. Ya Sin Ya Sin.

As-Saffat I sluten ordning. Sad Sad. Az-Zumar Skarorna. Ghafir Han som förlåter. Fussilat En fast och klar förkunnelse.

Ash-Shura Samråd. Az-Zukhruf Guld. Chubby Public Rök. Al-Djathiyah På knä. Al-Ahqaf Sanddynerna. Muhammad Muhammad.

Al-Fath Segern. Al-Hudjurat De inre rummen. Qaf Qaf. Adh-Dhariyat De som virvlar upp. At-Tur Sinai berg. An-Nadjm Stjärnan. Al-Qamar Månen. Ar-Rahman Den nåderike.

Al-Waqi'ah Det som måste komma. Al-Hadid Järnet. Al-Mudjadalah Hon som vädjar. Al-Hashr Mönstringen. Al-Mumtahanah Den som skall förhöras.

As-Saff I slutna led. Koranen Online Gratis Fredagsbönen. Al-Munafiqun Hycklarna. At-Talaq Skilsmässa. At-Tahrim Förbudet. Al-Mulk Herravälde. Al-Qalam Pennan. Al-Haqqah Sanningens stund. Al-Ma'aridj Vägarna upp till gud. Nuh Noa. Al-Djinn Osynliga väsen.

Al-Muzzammil Du som täcker över dig. Al-Muddaththir Du som sveper in dig. Al-Qiyamah Uppståndelsen. Al-Insan Människan. Al-Mursalat De som sänds ut. An-Naba' Tillkännagivandet.

An-Nazi'at De som stiger över Snapchat Dog Filter Png. At-Takwir När solen lindas in. Al-Infitar När himlen rämnar. Al-Mutaffifin De som snålar med mått och vikt. Al-Inshiqaq När himlen brister i stycken. Al-Burudj Pareja Rozalen. At-Tariq Den nattliga Besökaren.

Al-A'la Den högste. Al-Ghashiyah Det som skall överskugga allt. Al-Fadjr Gryningsljuset. Al-Balad Landet. Ash-Shams Solen.

Al-Layl Natten. Ad-Duha Det klara morgonljuset. Ash-Sharh Har vi inte öppnat ditt bröst? At-Tin Fikonträdet. Al-'Alaq Grodden. Al-Qadr Allmaktens natt. Al-Bayyinah Det klara vittnesbördet. Al-Zalzalah När jorden skälver. Al-'Adiyat Stridshästarna.

Koranen Online Gratis

Koranen Online Gratis

Koranen Online Gratis

Koranen Online Gratis

Koranen Online Gratis

Här nere finner du dessa.

Koranen Online Gratis

kingroot.wiki is a Sadaqah Jariyah. We hope to make it easy for everyone to read, study, and learn The Noble Quran. The Noble Quran has many names including Al-Quran Al-Kareem, Al-Ketab, Al-Furqan, Al-Maw'itha, Al-Thikr, and Al-Noor.

Koranen Online Gratis

Koranen Online Gratis

Koranen Online Gratis

Koranen Online Gratis

Koranen Online Gratis

Kan du inte läsa Koranen på arabiska? På denna sida kan du beställa en svensk översättning/tolkning av koranen helt gratis, oberoende på vart i landet du bor. Den svenska översättningen av koranen som vi delat ur heter: ”Koranens budskap” och är skriven av Mohammed Knut Bernström, Sakina förlag.

Han är den Mäktige, Den som ständigt förlåter. Av denna orsak föreskrev Vi för Israels barn att om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet. Trots att Våra sändebud har kommit till dem med klara vittnesbörd, fortsätter många bland dem att begå ohämmat övervåld på jorden. Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar.
2021 kingroot.wiki